On the occasion of International Teachers’ Day, the Lithuanian Ministry of Foreign Affairs awarded medals «For merits of Lithuanians in the world to Lithuania». Jurgina Henriksen – one of the founders and leaders of our Central and Eastern European Cultural Association (SØK), founder and leader of the Lithuanian school «Varpas» at SØK – has also received the medal award this year We congratulate Jurgina Henriksen on her well-deserved award!

Tarptautinės mokytojų dienos proga Užsienio reikalų ministerijos garbės ženklo „Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“ medaliais apdovanoti lituanistinių mokyklų steigėjai, mokytojai ir lietuvybės puoselėtojai.

Apdovanojimai skirti:

Čikagos lituanistinei mokyklai, mininčiai 30 metų jubiliejų (JAV)

Karaliaučiaus krašto lietuvybės puoselėtojui ir šviesuoliui, lituanistinių renginių lietuvių kalbos mokytojams, moksleiviams ir krašto visuomenei organizatoriui, buvusiam Kaliningrado regioninės visuomeninės organizacijos „Lietuvių kalbos mokytojų asociacija“ pirmininkui Aleksejui Bartnikui (Rusija, Kaliningrado sritis)

Kolorado lituanistinės mokyklos vienai iš įkūrėjų ir jos direktorei Editai Buzėnienei (JAV)

Norvegijos lituanistinės mokyklos „Varpas“ steigėjai, vadovei ir mokytojai Jurginai Henriksen (Norvegija)

Edukacinio centro „Lighthouse” lituanistinės mokyklos ilgametei vadovei Nijolei Jankauskienei (Jungtinė Karalystė)

Niujorko Maironio lituanistinės mokyklos ilgametei direktorei ir mokytojai Aldonai Marijošius (JAV)

Nuolatiniam Airijos lietuvių veiklos ir lituanistinio švietimo rėmėjui Valdui Molevičiui (Airija)

Nuolatinei Airijos lietuvių veiklos ir lituanistinio švietimo rėmėjai Angelei Roveršteinienei (Airija)

Liuksemburgo lituanistinės mokyklos „Avilys“ vienai iš steigėjų ir mokyklos valdybos pirmininkei Jolantai Švedkauskaitei–Le Gore (Liuksemburgas)

Dunganono šeštadieninės lituanistinės mokyklos „Lietuvytis“ ilgametei vadovei ir aktyviai Šiaurės Airijos lietuvių bendruomenės narei Linai Žeimienei (Jungtinė Karalystė)

Plačiau https://bit.ly/3fGrbAD