Sentral og Østeuropeisk Kulturforening (SØK)

Sentral- og Østeuropeisk kulturforening (SØK) ønsker å spre kunnskap om  til det kulturelle mangfoldet som innvandrere fra Øst- og Sentral Europa representerer i Norge.

OM FORENINGEN

Sentral- og østeuropeisk kulturforening (forkortet til «SØK») har til formål å rette søkelyset på en gjensidig kulturutveksling mellom Norge og land fra det tidligere Sentral- og Øst Europa

For tiden bor det offisielt rundt to hundre to hundre østeuropeere i Norge, noe som gjør dem til den største minoriteten her i landet. Samtidig er det tusenvis av nordmenn som finner veien til Øst Europa både som eks. medisin – eller kunststudenter, forskere, forretningsfolk, eller rett og slett som turister. Mange bosetter seg der også grunnet kjærlighet, som tilfellet er med de mange ekteskapsinngåelser også her i Norge.

SØK vil øke forståelsen for hverandres kultur og historie, samt bidra til en bedre integrering.

FORENINGENS FORMÅL

Sentral- og østeuropeisk kulturforening (forkortet til «SØK») har til formål å rette søkelyset på en gjensidig kulturutveksling mellom Norge og land fra det tidligere Sentral- og Øst Europa
For tiden bor det offisielt rundt to hundre to hundre østeuropeere i Norge, noe som gjør dem til den største minoriteten her i landet. Samtidig er det tusenvis av nordmenn som finner veien til Øst Europa både som eks. medisin – eller kunststudenter, forskere, forretningsfolk, eller rett og slett som turister. Mange bosetter seg der også grunnet kjærlighet, som tilfellet er med de mange ekteskapsinngåelser også her i Norge.
SØK vil øke forståelsen for hverandres kultur og historie, samt bidra til en bedre integrering.

FORENINGENS OPPGAVER og AKTIVITETER

Kultur og språkformidling/integrering ovenfor ovennevnte innvandrergrupper i Norge.

Voksenopplæring overfor innvandrere fra Sentral og Øst Europa.

Individuell juridisk bistand ved behov og etter avtale med jurister

SØK arrangerer musikkonserter, utstillinger, feiring av Sentral og østeuropeiske nasjonale dager; norskundervisning med samfunnskunnskap; markeder med østeuropeisk mat og tradisjonelt håndverk; språkkurs i polsk, litauisk, ukrainsk, rumensk eller lignende; temakvelder i samarbeid med norsk næringsliv, norske kulturinstitusjoner og frivillige organisasjoner; integrering gjennom kunst og kultur. SØK deltar i ulike festivaler slike som ERAS, Vær Stolt, Sankthans Festivalen i Hvervenbukta i Oslo og på ulike typer Julemarkeder og kultur og musikkfestivaler. SØK står også ansvarlig for SØK Kultur- og språkkkafè som er rettet mot spesielt våre ukrainske venner.