SØK sprer kunnskap om og til det kulturelle mangfoldet som innvandrere fra Øst- og Sentral Europa representerer i Norge. Sentral og Østeuropeisk Kulturforening er en del av Frivillighetens hus Moss. Frivillighets kommunen Moss Frivillighetens Hus Moss 5 år Frivillighetens år 2022 Video Produsert av Slipsteam Media AS #frivilligmoss #frivillighetenshus #mossfrivillighet #frivillighetskommunen #frivillighetsåret2022 #moss #mosskommune Moss kommune Moss I Sentrum Instagram @frivillighetenshus_moss