For tredje år på rad, når julen nærmer seg , deler Litauens ambassade i Norge ut symbolske priser – fem tradisjonelle epler. Prisen ble også i år mottatt av Moss litauiske skole «Varpas» ved SØK. Vi gratulerer lederen for den litauiske skolen Jurgina M Henriksen, elevene og deres foreldre med prisen – for deres ambisjoner og ønske om å forbedre kunnskapen om morsmålet og lære om hjemlandets historie og tradisjoner. Hjerteligste gratulasjoner til de andre nominerte også – så flott at det er så mange aktive og kreative mennesker i Norge.

Jau trečius metus iš eilės artėjant Kalėdoms nuoširdžiai sveikindami Norvegijos lietuvius ir lietuvių bendruomenes Norvegijoje su artėjančiomis šventėmis norime įteikti ir simbolinių dovanų – penkis tradicinius obuoliukus. Šiomis simbolinėmis dovanomis norime padėkoti ir pasidžiaugti per metus nuveiktais darbais bei palinkėti kūrybiškų, bendruomeniškų artėjančių Naujųjų metų.

Metų mokslo šviesos 2022 obuoliukas pasidalijo į dvi puseles: vienas keliauja į Rogalandą, kitas – į Mossą. Dvi puikios lituanistinės mokyklos šiemet šventė gražias veiklos sukaktis. Rogalando lituanistinė mokykla šiemet šventė dešimtmetį, o Mosso Lituanistinė mokykla «Varpas» – veiklos penkmetį. Nuoširdžiai sveikiname lituanistines mokyklas jubiliejinių mokslo metų proga ir skiriame šiuos prizus „Rogalando lituanistinės mokyklos“ ir Mosso lituanistinės mokyklos „Varpas“ vadovėms Laimute Karaliūnienė ir Jurgina Maciulyte Henriksen, šių lituanistinių mokyklų mokytojams už svarbų lietuvybės puoselėjimo, lituanistinio švietimo darbą Norvegijoje, ir mokyklų mokiniams bei mokinių tėveliams – už siekį ir ryžtą tobulinti gimtosios kalbos žinias ir pažinti gimtojo krašto istoriją ir tradicijas.

Metų pasiekimo obuoliukas šiemet keliauja į Vestfoldą! Nuoširdžiai džiaugiamės veržlia, sutelkta Vestfoldo lietuvių bendrijos veikla ir skiriame jai šį prizą už nemažą Norvegijos teritorijos dalį sudrebinusius renginius – didžiausias, gausiausiai dalyvių subūrusias Jonines, už žiūrovų ir dalyvių pamėgto BMW festivalio organizavimą, ir daugelį kitų renginių, sukviečiančių būrius dalyvių. Labai džiaugiamės, kad Vestfoldo lietuvių bendrija grįžo su trenksmu, ir linkime Jūsų gražiai komandai drąsių, pašėlusių idėjų ir smagaus jų įgyvendinimo kitais metais. Nuoširdi padėka Vestfoldo lietuvių bendrijos pirmininkui Marijus Stegvilas!

Metų indėlio obuoliukas šiemet lieka Osle! Apdovanojimą šiemet skiriame Oslo lietuvių folkloro ansamblis «Gabija» sielai, tautinių tradicijų ir lietuvybės puoselėtojai, vytinių juostų pynėjai, nepaprastajai Irenai Tamulynaitei, visų jaukiai vadinamai Irute. Retas lietuvišką šokį, dainą, tradicijas, amatus pristatantis renginys apsieina be Irutės. Irutė mielai mokė tradicines vytines juostas pinti būrius norvegų ir užsieniečių per Oslo tautų festivalį, kantriai, su ypatinga šypsena ir linksmai moko vaikus šokių ir ratelių, skiepija jiems meilę ir pagarbą Lietuvos tradicijoms ir tautinei kultūrai. Nuoširdžiai už tai Irutei dėkojame ir linkime daug gražių kūrybos akimirkų.

Metų kultūros prizas vėl keliauja į Rogalandą! Sėkmingai lietuviško šokio tradicijas puoselėjantis ir populiarinantis Rogalando lietuvių liaudies šokių kolektyvas «Jorė» šiemet elegantiškai, paslaptingai atšventė savo penktąjį veiklos jubiliejų. Sveikiname „Jorę“ su penktuoju gimtadieniu, ir skiriame šį prizą už atstovavimą Lietuvai, už jūsų savanorišką, labdaros veiklą ir neįtikėtinus gebėjimus pristatyti savo kraštą ir linkime neblėstančios kūrybinės ugnelės. Padėka ir pagarba kolektyvo vadovei Inetai Trepekūnei! Labai laukiame Jūsų Oslo scenose!

Metų vilties prizas šiemet kelia sparnus į Bergeną ir atitenka neseniai susibūrusiai Bergeno Teatro Trupė. Per trumpą laiką teatro trupė jau pastatė keletą spektaklių – ypač žiūrovus sužavėjo spektakliai vaikams „Ežiukas rūke“ ir „Pagalvėlių pasakos“. Trupė jau buvo išvykusi į gastroles į Stavangerį ir Trondheimą, kurių žiūrovams dovanojo savo spektaklius. Džiaugiamės, kad iniciatyvios, kūrybiškos trupės dalyvės planuoja ir naujas premjeras. Dėkojame už gražią, prasmingą veiklą, linkime gražių naujų idėjų ir neblėstančios kūrybinės ugnelės. Nuoširdi padėka trupės vadovei Ingai Biguzienei!