• Foreldreskap i Norge. Oppdragelse, oppvekst, utfordringer og foreldrestøtte.
Velkommen til gratis Dialog – seminar «Hva er viktig å vite for foreldre i Norge?»! Dette er et prosjekt i regi av Voksne for Barn med støtte fra Bufdir og samarbeid med Sentral- og Østeuropeisk kulturforening (SØK). Voksne for Barn er en ideell medlemsorganisasjon som siden 1960 har jobbet for barns oppvekstsvilkår og psykisk helse. Siden 2014 driver Voksne for Barn med foreldrestøttene tiltak for foreldre og omsorgspersoner fra Øst-Europa.
For innvandrerforeldre kan det norske samfunnet være utfordrende å forholde seg til, og synet på i hvor stor grad offentlige myndigheter skal være en del av barns oppvekst skiller seg ofte fra det de har erfaring med fra hjemlandet. Synet på oppdragelse og på barnet er veldig forskjellig også når man sammenlikner Norge med Øst-Europa og andre land. Foreldre og foresatte kan mangle kunnskap om hva som forventes av foreldre i Norge, hvordan familiestøtteapparat fungerer, og hvordan og i hvilken grad de kan hjelpe.
På seminaret vil deltakerne få kunnskap om hvordan de kan bidra til en helsefremmende oppvekst.
De vil få bedre forståelse om hva som forventes av foreldre i Norge, hvordan helse-, sosial- og oppveksttjenester, spesiell barneverntjenesten, arbeider og om rettigheter og plikter knyttet til foreldrerollen.
Vi håper at kunnskapen som deltakerne vil få på seminaret, vil gjøre foreldrehverdag i Norge mer forutsigbar og trygg. Vi tror også at seminaret vil hjelpe deltakere å forstå barna sine bedre.
Voksne for Barn har utarbeidet hefter for foreldre på ukrainsk, som vil bli gratis tilgjengelig på seminaret.
Seminaret er for foreldre, foresatte og andre voksne.

Program:
13:45 Registrering, drikke og snacks
14:00

– Barneoppdragelse og helsefremmende oppvekstsvilkår i Norge. Hva forventes av foreldre i Norge.
Barnevernet og andre hjelpeinstanser.
14:45 Pause med matservering
15:00 – 15:30
– Spørsmål og diskusjon.

Seminarholder:
Alina Wiese, prosjektleder og tiltaksansvarlig i Voksne for Barn, utdannet som psykolog-psykoterapeut fra Litauen, rådgiver på Foreldrestøttelinjen i Voksne for Barn.
Språk: russisk med oversettelse til ukrainsk.
Sted: Frivillighetens Huset, Byfogd Sandbergs gate 5, Moss
Påmelding: SMS til tlf: 90570575 eller alina.wiese@vfb.no
Hjertelig velkommen!